Fotballgruppa har som mål å gje eit tilbod til alle som ynskjer å spele fotball – flest mogleg, lengst mogleg, best mogleg. Les meir om fotballgruppa i IL REIN i Sportsplanen i vedlegget. Her står det meste om kva som blir forventa av spelar, trenar, oppmenn og øvrig støtteapparat. Står også mykje om trenararbeidet, kampoppsett, laginndeling og mykje meir.