Snoren laver ned og det er lenge til fotballsesongen. Men de må melde inn borna som vil vera med på 2023 sesongen no. Send sms/ mail meg meg. Må ha fullt namn og fødselstal.
 
Frist 21.12.22
 
Fyrijolshelsing frå fotballgruppa:
Gyri@midtveit.com / 95935793