Det blir arrangert dommarkurs på Vinjehuset tysdag 28.mars. Dette er for alle unge og vaksne som er interessert i fotball. Ein fin sjanse til å lære meir om spelereglar i fotball.

Idrettslaget og fotballgruppa treng dommerar! Utan lokale dommerar er det uråd å få til kampar.

Meld ifrå til dommaransvarleg, Jostein Sletta om du er interessert.