Våre 3 friviljuge løypekjørarar er diverre opptekne på anna hold desse dagane.  
Men vår superpensjonist Gudmund Tveito kjører med skuter og sporkall. Det blir kjørt mellom skulen og Sundflaten.