Skikarusellen blir framskynda til klokka 17.15 i dag 8. mars. 
Dette pga det er meldt mildere vêr på ettermiddagen.